• This event has passed.

The Poetry in the Art of Wilfrid Daleus / Pwezi nan Zèv  Atistik Wilfrid Daleus

Sunday, May 6, 2018 @ 12:00 pm

Little Haiti Cultural Center, Gallery

300 NE 2nd Avenue, Miami, FL 33137 United States

Share on Facebook Tweet about this on Twitter

Miami poet Yaddyra Peralta will lead an Ekphrastic Poetry workshop, guiding you to look closely and describe the art of Haiti-born artist Wilfrid Daleus. Ekphrastic poetry (“poetry about art”) is written in response to an artwork, where the author comments on or interacts with the action of the work, or connects the art with some aspect of his/her life. It makes the reader, or listener, envision a work of art as if it were physically present, exploring the complex intersections between language and the visual arts. Learn more about this creative process and get inspired by the Daleus collection at the Little Haitian Cultural Center gallery. We will discuss how our texts seek to conceptually and materially adapt and participate in the practices of other arts, creating innovative hybrids.

Detailed schedule:
12:00 p.m. – Introduction by Jean-Claude Exulien
12:30 p.m. – Guided tour of the Daleus exhibit, with gallery curator Marie Vickles.
1:00 p.m. – Ekphrastic Poetry Workshop


Powèt Yaddyra Peralta (Miami) pral dirije yon atelye sou “Pwezi Ekfrastik” epi gide ou pou byen obsève epi dekri yon zèv atistik atis ayisyen Wilfrid Daleus. Pwezi ekfrastik sa a, ki se yon pwezi sou atizay, se yon  fòm pwezi espesyal kote otè a ap kòmante oswa reyaji sou mesaj zèv atis la oswa konekte zèv atistik la ak kèk aspè nan lavi atis la. Lektè osnon oditè a vizyonen zèv atistik la kòmsi atis la te prezan fizikman, gras a eksplorasyon yon teknik kwazman ant langaj ak lèza vizyèl. Vin aprann plis sou pwosede kreyasyon sa a epi konprann enspirasyon koleksyon zèv Wilfrid Daleus yo pral degaje nan galri Sant Kiltirèl Ayisyen an. Nou pral diskite sou kijan tèks yo ap adapte nan domèn konseptyèl ak materyèl epi patisipe nan pratik lòt aktivite atistik, pou devlope teknik atistik.

Men orè evènman sa a:
12:00 p.m. – Pwofesè Jean-Claude Exulien pral pale sou lavi Wilfrid Daleus
12:30 p.m. – Marie Vickles ki prepare ekspozisyon an an fè yon prezantasyon.
1:00 p.m. – Atelye “Pwezi sou Atizay” avèk Yaddyra Peralta

Free

Details

Date:
Sunday, May 6, 2018
Time:
12:00 pm
Cost:
Free

Authors

Jean-Claude Exulien

Other

Language
English
Occurrence
All Year

Who's Attending

17 people are attending The Poetry in the Art of Wilfrid Daleus / Pwezi nan Zèv  Atistik Wilfrid Daleus

  • Mario Fisher
  • Pedro B.
  • Mary Ann Parker

RSVP

Tickets are not available as this event has passed.

Venue

Little Haiti Cultural Center, Gallery
300 NE 2nd Avenue, Miami, FL 33137 United States
+ Google Map