Jean-Claude Exulien

Sara McCranie

Jean-Claude Exulien was born in Port-au-Prince. He attended L’Université D’Haiti where he earned a B.A. in Anthropology (1961) and a B. A. in Economics (1968). He is the founder of the National Theater of Haiti which opened in 1972. He moved to Miami on May 8, 1977. Mr. Jean-Claude Exulien was one of the first three employees of the Haitian American Community Association of Dade County (H.A.C.A.D.) from 1977-1979. He was also one of the founding members of Konbit Libète. Mr. Jean-Claude Exulien is a reknowned Haitian historian. He currently works as a program director and instructor at the Center for Information and Orientation in Little Haiti. He resides with his wife and four children in the heart of Little Haiti, where he has lived for over twenty-nine years.

Jean-Claude Exulien fèt nan vil Pòtoprens. Li etidye nan Inivèsite Deta Dayiti kote an 1961 li resevwa diplòm antwopoloji epi an 1968 diplòm ekonomi. Li fonde Teyat Nasyonal Dayiti ki ouvè an 1972. Li vin rete Miami nan dat 8 me 1977. Jean-Claude Exulien se te youn nan twa premye anplwaye Asosyasyon Kominote Ayisyano-Ameriken Konte Dade la (H.A.C.A.D.) ant 1977 e 1979. Epitou li te youn nan manm ki te fonde Konbit Libète a. JeanClaude Exulien se yon istoryen sou Ayiti anpil moun rekonèt. Kounyeya l ap travay kòm direktè pwogram ak edikatè nan Center for Information and Orientation [Sant Enfòmasyon ak Oryantasyon] nan Little Haiti. Li rete ansanm avèk madanm li ak kat pitit li yo nan kè Little Haiti depi plis pase ventnevan.