• This event has passed.

Taptap KRIK? KRAK! Books & Music for Families

Saturday, June 13, 2020 @ 2:00 pm

Facebook Live

Share on Facebook Tweet about this on Twitter

Hosted by James Pierre. With Stichiz, Imane Kernizan, Inez Barlatier, Mahalia Solages, Tamara Rodriguez

The wheels on Taptap KRIK? KRAK! go round and round. Colorful and packed with stories, this bus is stopping at your house!

Taptap KRIK? KRAK! online is a new webcast with a focus on Haitian and Caribbean stories, music, dance, and many other surprises. All aboard? Next stop, your living room! Stream from Facebook or YouTube with new shows dropping on Saturdays in June and July. Schedule updated weekly here.

Taptap KRIK? KRAK! is produced by the Miami Book Fair in partnership with Sosyete Koukouy and with the support of The Children’s Trust Read to Learn Books for Free, Green Family Foundation, Miami Dade County Cultural Affairs and State of Florida Cultural Affairs department.

______________

Kawotchou Taptap KRIK? KRAK! vire tou won. Kamyonèt la chaje kou legba, epi ala bèl koulè li genyen! Ala bèl mizik li jwe! L ap vin kanpe lakay ou.

Taptap KRIK? KRAK! se yon nouvo emisyon sou entenèt ki pote istwa, mizik, dans ak lot sipriz ki soti Ayiiti ak nan lòt peyi Karayib yo. Monte taptap la! Pwochèn fwa nou kanpe pou n tire kont, see va nan salon lakay ou! Gade emisyon an sou Facebook ou byen YouTube ak nouvo sekans kap tonbe chak de samdi pandan mwa jen ak jiyè. Si w enterese konnen kiyès n ap prezante, klikle sou lyen entènèt sa-a chak semèn pou wè ki otè, atis, oubyen pèsonalite nou anonse.

Taptap KRIK? KRAK! s’on pwodiksyon Miami Book Fair an kolaborasyon avèk Sosyete Koukouy. Emisyon an jwenn bourad nan men The Children’s Trust Read to Learn Books for Free, Fondasyon Green Family (Green Family Foundation), Afè Kiltirèl Konte Miami Dade (Miami Dade County Cultural Affairs), avèk depatman Afè Kiltirèl Eta Laflorid (State of Florida Cultural Affairs department).

AN KREYÒL E AN ANGLÈ


Taptap KRIK? KRAK! Mark your calendar: Every other Saturday at 2pm: June 13, June 27, July 11, and July 25.

Taptap KRIK? KRAK! Make jou a nan kalandriye ou: Yon Samdi sou de a 2pm: 13 jen, 27 jen, 11 jiyè, 25 jiyè

Other

Language
English, Creole
Occurrence
All Year