• This event has passed.

Little Haiti Book Festival Online!

Sunday, June 14, 2020 @ 2:00 pm

Facebook Live

Share on Facebook Tweet about this on Twitter

Over the past few weeks, we have been reimagining the ways in which we connect people to books and authors online. From author presentations, readings and discussions to online workshops. Miami Book Fair and its partners continue our shared mission to connect the literary community from home.

Announcing the Little Haiti Book Festival Online! Programmed in partnership with Sosyete Koukuy, as in years past, and in collaboration with Books & Books and Libreri Mapou, The Little Haiti Book Festival Online will feature authors from Haiti and the Haitian diaspora, panel discussions and performances, and storytelling and dance for children, too!

We are working on a schedule for various events that will take us through the last half of May, and all the way through June — we’ll celebrate Haitian Heritage Month, and Caribbean Heritage Month, too!

The Little Haiti Book Festival is part of Miami Book Fair’s ReadCaribbean programs, sponsored in part by the Green Family Foundation, Miami-Dade County Department of Cultural Affairs and Florida Division of Cultural Affairs.

PANDEMIC AND HEALTH IN THE HAITIAN COMMUNITY
Urological surgeon Dr. Angelo Gousse and obstetrician-gynecologist Dr. Jean-Baptiste L. Charlot take a special look at the impact of COVID19 within the Haitian community. Moderated by Mirline Fourron of Sante Pa m. Special guest: music artist BélO and his acoustic guitar.

___________

Avèk tout gwo chanjmen ki fèt nan dènye semènn yo, nou te oblije jwenn lòt jan pou n konekte moun avèk liv ak otè sou entènèt. Kit se prezantasyon otè sou liv yo, kit se lekti ak deba, kit se atelye travay sou entènèt, Miami Book Fair ak kolaboratè li yo pa kanpe sou misyon yo genyen, ki se konekte kominote literè a de lakay li etan.

Nan tèt kole avèk Sosyete Koukouy (tankou nan ane pase yo), n ap anonse Little Haiti Book Festival Online! Festival la tounen yon emisyon sou entènèt, e li fèt an kolaborasyon avèk Books & Books ak Libreri Mapou. N ap prezante otè ki soti Ayiti ak nan dyaspora ayisyen nan, gwo save nou genyen osen kominote an, e tout yon seri atis ki pral bay bèl pèfomans!

Men orè tout evènman ki pral fèt, kòmanse nan fen mwa me a, jouk rive fen mwa jen an. Nou pral selebre mwa eritaj Ayisyen an, ak mwa eritaj Karayib la tou!

Little Haiti Book Festival fè pati program ReadCaribbean Miami Book Fair an kolaborasyon avèk Sosyete Koukouy. Emisyon an jwenn bourad nan men Fondasyon Green Family (Green Family Foundation), Afè Kiltirèl Konte Miami Dade (Miami Dade County Cultural Affairs), avèk depatman Afè Kiltirèl Eta Laflorid (State of Florida Cultural Affairs department).

ENPAK COVID19 SOU SANTE KOMINOTE NOU AN
Dtè. Angelo Gousse, ki se chirijyen iwològ, ak Dtè. Jean-Baptiste L. Charlot, ki se yon doktè fanm, ap prezante enpak COVID19 sou kominote ayisyen an. Moderatè: Mirline Fourron (Sante Pa m). Envite espesyal: atis BélO.

 

Other

Language
English, Creole
Occurrence
All Year