• This event has passed.

Proverbs and Comic Books / Pwovèb ak Liv Ti Komik (Bann Desinen)

Sunday, May 6, 2018 @ 4:00 pm

Little Haiti Cultural Center, Community Room

260 N.E. 59 Terrace, Miami, FL 33137 United States

Share on Facebook Tweet about this on Twitter

The beauty of Haitian proverbs lies in the universality of their truth wisdom and truth. Writer Yanatha Desouvre, author of Roads to Redemption, and artist Thomas Logan, comic books editor at Sliver of Stone Magazine, will teach aspiring writers and artists how to use proverbs to blend fiction and art in exciting, innovative ways. Participants will learn to collaborate with colleagues who speak different languages of craft. When words and images enter into conversation with each other, what changes occur in both art forms? How is the creative experience altered? Desouvre and Logan will explore these questions and discuss how the two art forms, when informed by Haitian proverbs, can compliment, complete, and even translate each other.


Sa ki fè pwovèb ayisyen yo bèl se poutèt sajès ak verite inivèsèl yo. Ekriven Yanatha Desouvre, otè Roads to Redemption, ak atis Thomas Logan, editè liv ti komik yo nan Sliver of Stone Magazine, pral montre ekriven ak atis annèb yo kijan pou yo sèvi avèk pwovèb pou melanje fiksyon doze ak atizay. Patisipan yo pral aprann kolabore avèk kòlèg ki pale diferan langaj atistik. Lè mo yo ak imaj yo antre an konvèsasyon youn ak lòt, ki chanjman ki fèt nan toude fòm atistik yo? Kijan eksperyans kreyatif la modifye? Desouvre ak Logan pral eksplore kesyon sa yo epi diskite kijan de fòm atistik yo, lè yo pran an kont pwovèb ayisyen, kapab amonize, konplete, epi menm tradui youn lòt.

Free

Details

Date:
Sunday, May 6, 2018
Time:
4:00 pm
Cost:
Free

Authors

Other

Language
English
Occurrence
All Year

Who's Attending

One person is attending Proverbs and Comic Books / Pwovèb ak Liv Ti Komik (Bann Desinen)

  • Clotilde Labady

RSVP

Tickets are not available as this event has passed.

Venue

Little Haiti Cultural Center, Community Room
260 N.E. 59 Terrace, Miami, FL 33137 United States
+ Google Map