Thomas Logan

Sara McCranie

Thomas Logan is an Irish-American hardcore gamer and professional artist who lives in Miami. His artwork has been widely displayed in South Florida. His hobbies include watching WWE and TNA wrestling, playing Magic: The Gathering and Yu-Gi-Oh, and getting new tattoos. He’s a comic book collector with a degree in Computer Art and Animation. He was the co-founder and creative director of the now defunct PaperVoxels.com, a gaming website and podcast. “We were big in Russia,” he says. He’s a Geek culture editor at Sliver of Stone Magazine. 

Thomas Logan gen rasin li nan peyi Ilann e nan eta Virginia, men se Miami li leve. Li se yon jwè videyo pasyone ak yon atis pwofesyonèl ki rete nan Miami. Èv da li ekspoze toupatou nan Sid Florida. Pastan li se gade lit WWE ak TNA, jwe Magic: The Gathering ak Yu-Gi-Oh, epi mete nouvo tatou sou kò li. Li koleksyone liv ti komik/bann desinen epi li gen yon diplòm nan lèza ak animasyon sou òdinatè. Li te ko-fondatè ak direktè kreyasyon PaperVoxels.com, yon sit wèb ak pòdkas sou jwèt videyo ki pa la ankò. “Nou te gen anpil siksè nan peyi Larisi,” dapre sa li di. Li se redaktè anchèf pou kilti pasyon teknoloji a nan Sliver of Stone Magazine.