• This event has passed.

Tansyon nan Verite Listwa Ayiti/ Tensions in the Truths of Haitian History

Sunday, November 19, 2017 @ 5:30 pm

Room 8301 (Building 8, 3rd Floor)

300 NE Second Ave., Miami, Fl 33132 United States

Share on Facebook Tweet about this on Twitter

(yon prezantasyon an kreyòl, avèk entèpretasyon annanglè an menm tan) Presented in Kreyòl Ayisyen, with simultaneous English translation

Pànèl ReadCaribbean sa a pral analize tansyon ki egziste osen sosyete nou an, akòz santiman ki an divèjans depi digdantan nan listwa peyi Dayiti – onivo sosyal e ekonomik, epitou osen anviwònman natirèl peyi a. Otè yo ap konsantre sou defas yon menm verite, tankou paregzanp: jan yon moun kapab pale Vodou mal epoutan li nan Vodou; santiman sa bay lè ou fè pati yon sosyete epoutan ou alamaj menm sosyete sa a; sa ki atiran e degoutan alafwa nan relasyon ekonomik nou genyen avèk peyi etranje; kijan fyetè ak mank denterè makonnen lè n ap pale de resous natirèl ak trezò istorik peyi a. Avèk Jocelyn David, Fritz Deshommes, Dtè. Jean Fils-Aimé.

This ReadCaribbean panel explores the ways that opposing sentiments and circumstances have existed simultaneously in the history of Haiti’s social, economic, and natural environments. The authors focus on the tension in such truths, such as: the ability to critique and identify with Vodou; the experience of belonging to and feeling on the margins of a society; the affinity and aversion of cultivating economic ties with foreign states; the promotion of and flagrant disregard for natural resources and historical treasures. With Jocelyn David, Fritz Deshommes, and Dr. Jean Fils-Aimé.

ReadCaribbean programs created in partnership with Sosyete Koukouy, Ayiti Images, Consulat Général de France à Miami, Bocas Literary Festival and ReadJamaica, with the support of the Green Family Foundation. / ReadCaribbean se yon pwogram ki fèt grasa yon tèt ansanm avèk Sosyete Koukouy, Ayiti Images, Konsila Jeneral Peyi Lafrans nan Miami, Festival Literè Bocas, e ReadJamaica. Pwogram nan jwenn bourad nan men Green Family Foundation.

Sponsored by:
WLRN-logo

WLRN-logo

Details

Date:
Sunday, November 19, 2017
Time:
5:30 pm
Event Category:

Authors

Other

Language
Creole
Occurrence
Annual

Venue

Room 8301 (Building 8, 3rd Floor)
300 NE Second Ave., Miami, Fl 33132 United States
+ Google Map