• This event has passed.

Little Haiti Book Festival Online!

Sunday, June 7, 2020 @ 2:00 pm

Facebook Live

Share on Facebook Tweet about this on Twitter

Over the past few weeks, we have been reimagining the ways in which we connect people to books and authors online. From author presentations, readings and discussions to online workshops. Miami Book Fair and its partners continue our shared mission to connect the literary community from home.

Announcing the Little Haiti Book Festival Online! Programmed in partnership with Sosyete Koukuy, as in years past, and in collaboration with Books & Books and Libreri Mapou, The Little Haiti Book Festival Online will feature authors from Haiti and the Haitian diaspora, panel discussions and performances, and storytelling and dance for children, too!

We are working on a schedule for various events that will take us through the last half of May, and all the way through June — we’ll celebrate Haitian Heritage Month, and Caribbean Heritage Month, too!

The Little Haiti Book Festival is part of Miami Book Fair’s ReadCaribbean programs, sponsored in part by the Green Family Foundation, Miami-Dade County Department of Cultural Affairs and Florida Division of Cultural Affairs.

STORYTELLING: TIM-TIM BWA-CHÈCH IN HAITIAN FOLKLORE
Haiti has a long history of transmitting knowledge and human experience through the medium of oral tradition. Storytellers Pascale Millien-Faustin and Krystel Kanzki will discuss ways to preserve our cultural heritage. Moderated by Marleine Bastien. Special guest: Lucrece Louisdhon-Louinis.

___________

Avèk tout gwo chanjmen ki fèt nan dènye semènn yo, nou te oblije jwenn lòt jan pou n konekte moun avèk liv ak otè sou entènèt. Kit se prezantasyon otè sou liv yo, kit se lekti ak deba, kit se atelye travay sou entènèt, Miami Book Fair ak kolaboratè li yo pa kanpe sou misyon yo genyen, ki se konekte kominote literè a de lakay li etan.

Nan tèt kole avèk Sosyete Koukouy (tankou nan ane pase yo), n ap anonse Little Haiti Book Festival Online! Festival la tounen yon emisyon sou entènèt, e li fèt an kolaborasyon avèk Books & Books ak Libreri Mapou. N ap prezante otè ki soti Ayiti ak nan dyaspora ayisyen nan, gwo save nou genyen osen kominote an, e tout yon seri atis ki pral bay bèl pèfomans!

Men orè tout evènman ki pral fèt, kòmanse nan fen mwa me a, jouk rive fen mwa jen an. Nou pral selebre mwa eritaj Ayisyen an, ak mwa eritaj Karayib la tou!

Little Haiti Book Festival fè pati program ReadCaribbean Miami Book Fair an kolaborasyon avèk Sosyete Koukouy. Emisyon an jwenn bourad nan men Fondasyon Green Family (Green Family Foundation), Afè Kiltirèl Konte Miami Dade (Miami Dade County Cultural Affairs), avèk depatman Afè Kiltirèl Eta Laflorid (State of Florida Cultural Affairs department).

KONT : TIM-TIM BWA-CHÈCH NAN FÒLKLÒ AYISYEN
Jounen jodi a, kit se an Ayiti osnon nan dyaspora a, lavil tankou andeyò, timoun kou granmoun koumanse bliye istwa Bouki ak Malis, Bonifas ak Malefis ki se baz fondasyon pou edikasyon timoun yo an Ayiti. Pascale Millien-Faustin ak Krystel Kanzki pwal esplike kijan nou ka prezeve richès kiltirèl sa yo. Moderatè: Marleine Bastien. Envite espesyal: Lucrece Louisdhon-Louinis.

 

Other

Language
English, Creole
Occurrence
All Year