Pierre Buteau

marlene lopez

With degrees in History and International Relations, Pierre Buteau is a sought-after keynote speaker. He has taught History at various high schools and universities, including the State University of Haiti and the Haitian Institute for African Studies and Research (IERAH). He contributed to several anthologies, such as Cent Ans de Domination Américaine (2015), Le Prix du Jean-Claudisme (2013), and Refonder Haïti (2010), and was published in various cultural and scientific magazines. In Haiti, he’s the President of the Historical, Geographical, and Geological Society.

Avèk diplòm nan Listwa ak Relasyon Entènasyonal, Pierre Buteau se yon konferansye yo envite toupatou. Li anseye Listwa nan plizyè lekòl segondè ak inivèsite, pami yo Inivèsite Deta Dayiti ak Enstiti Ayisyen pou Etid ak Rechèch sou Lafrik (IERAH). Li te kontribye nan plizyè antoloji, tankou paregzanp Cent Ans de Domination Américaine (2015), Le Prix du Jean-Claudisme (2013), ak Refonder Haïti (2010), epi li te pibliye nan plizyè magazin kiltirèl ak syantifik. Nan peyi Dayiti, li se Prezidan Sosyete Istorik, Jeyografik, ak Jeyolojik la.