Paula Clermont Pean

Sara McCranie

Paula Clermont Pean occupies a special place in the history of Haiti’s art movement because of the way her creative work combines dance, music, and theater for a fully immersive experience. Paula received a Master’s Degree in Arts and Theater Studies, and her theater work includes over twenty creations. Her two collections of stories Le chant de Miraya and Qui a ramené Miraya bring to life Haiti’s songs, magic, and fantasy.

Paula Clermont Pean gen yon plas espesyal nan listwa mouvman atistik ayisyen an poutèt fason travay kreyasyon li mele dans, mizik ak teyat. Li gen yon metriz nan Lèza epi nan Syans ak Teknik Teyat. Li ekri plis pase yon ventèn pyès teyat. De liv kont li yo, Le chant de Miraya ak Qui a ramené Miraya ap pran w nan yon toubiyon chante ak maji.