Lochard Noel

Sara McCranie

Born in Port-au-Prince, Lochard Noel migrated to the United States in 1982. He holds an undergraduate degree in Mass Communication and Journalism, an M.A. in French from Florida Atlantic University, and a PhD in Comparative Studies. He’s published a dozen poetry and prose books, including Carnet d’un DamnéNous Voici les DéracinésDéchirure suivie de Mélodies pour LiliOli OléNwèl nan Peyi Solèyl’Enfer c’est la mer, Mannoubla, and Natali.

Lochard Noël se moun Pòtoprens ki imigre Ozetazini an 1982. Li resevwa yon diplòm an kominikasyon ak journalism; li fè yon metriz an fransè nan Florida Atlantic University, e li gen yon doktora nan etid konparativ. Li pibliye yon douzèn liv pwezi ak resi, tankou paregzanp Carnet d’un Damné, Nous Voici les Déracinés, Déchirure suivie de Mélodies pour Lili, Oli Olé, Nwèl nan Peyi Solèy, l’Enfer c’est la mer, Mannoubla, avèk Natali.