Kara Vaval Ferrier

Sara McCranie

With a Juris Doctor from Nova Southeastern University, Kara Vaval Ferrier is an attorney with a thriving personal injury law practice in Davie, Florida. She’s also a wife, a mother, and an avid tennis player. She’s the author of 28,000 Days: Make Yours Count!, a raw, unapologetic, and empowering look at modern life.

Kara Vaval Ferrier, ki te fèt nan peyi Dayiti, se yon avoka ki gen yon kabinè dwa pou donmaj kòporèl nan Davie, Florida. Li marye, gen pitit, epi renmen jwe tenis tou. Li se otè 28,000 Days: Make Yours Count!, yon pwendvi kri, san eskiz, epi ki bay mwayen kontwòl sou lavi modèn.