Judite Blanc

marlene lopez

Judite Blanc is a feminist research psychologist trained in France and Haiti whose research interest focuses on historical trauma, psychological resilience and cardiovascular disparities from a racial/ethnic and gender perspective. Dr. Blanc is currently a T32 Postdoctoral Research Fellow at the Department of Population Health, Center for Healthful Behavior Change at New York University Langone Health (NYULH). In 2017, she co-directed and published Pensée afro-caribéenne et (psycho)traumatismes de l’esclavage et de la colonisation. Dr Blanc is the founder and coordinator of the International Festival of Africana Psychology which was held in four countries in 2018, including Senegal, Haiti, Canada, and United-States.

Judite Blanc se yon feminis ak sikològ ki fè anpil rechèch. Li te resevwa fòmasyon Lafrans ak nan peyi Dayiti epi li panche sou twomatis istorik, rezistans sikolojik ak diferans kadyovaskilè selon yon pèspektiv rasyal/etnik ak sèks. Dtè. Blanc kounye a se yon Bousye T32 pou Rechèch Apre Doktora nan Depatman Sante Popilayon, Sant pou Chanjman Konpòtman Sen an (Department of Population Health, Center for Healthful Behavior Change) nan New York University Langone Health (NYULH). An 2017, li te patisipe nan direksyon ak piblikasyon Pensée afro-caribéenne et (psycho)traumatismes de l’esclavage et de la colonisation. Dtè. Blanc se fondatè ak kowòdonatè Festival Entènasyonal Sikoloji Afriken an ki te fèt nan kat peyi an 2018 : Senegal, Ayiti, Kanada, ak Etazini.