Jean-Robert Duré Placide

Sara McCranie

Jean-Robert Duré Placide, a Jacmel native, is a linguist, educator, and lecturer. He started his schooling at République du Libéria, a school administered by Canadian monks located on 1ère Rue Lavaud, Bois-Verna. He completed his studies at Université du Québec à Montréal (UQAM). He is currently a faculty member at the Commission Scolaire de Montréal (CSDM). He teaches French, his secondary language, and Creole, his mother tongue. He is a Language Science technician, with special interest in language research in the area of Creole Lexicology which is intertwined with the etymology of African languages. He is an important member of the Canadian section of Sosyete Koukouy, the first literary movement for the Creole language. He has published several academic articles on Creole grammar and vocabulary, on the Potomitan web site, in the Haiti en Marche newspaper and in Pawòl Kreyòl, Sosyete Koukouy’s literary magazine. He has contributed to the writing of several books, such as Yon amenajman lengwistik pou devlopman pèp ayisyen an (2012), which is about language planning for the development of Haitian people.

 Jean-Robert Duré Placide, moun Jakmèl, se yon lengwis, yon edikatè, e yon konferansye. Li te koumanse etid klasik li nan lekòl Repiblik Liberya (République du Libéria), lekòl frè kanadyen yo ki te premyè enpas Lavo, Bwa Vèna. Li fini etid klasik li nan Inivèsite Kebèk Monreyal (Université du Québec à Montréal, UQÀM). L ap anseye nan Commission Scolaire de Montréal (CSDM). Li se pwofesè fransè, lang segonn ak kreyòl, lang matènèl. Li se yon teknisyen nan Syans langay (Sciences du langage), li gen yon enterè espesyal pou rechèch lengwistik nan domèn leksikoloji kreyòl ki lyannen ak etimoloji lang Lafrik yo (cf. teyori afwojenetik yo). Okanada, se yon gwo manm Sosyete Koukouy, premye mouvman literè pou lang kreyòl. Li pibliye plizyè atik akademik sou gramè ak leksik lang kreyòl, sou sitwèb Potomitan, nan Haiti en Marche, epitou nan Pawòl Kreyòl: Revi literè Sosyete Koukouy. Li patisipe nan ekriti plizyè liv, tankou paregzanp Yon amenajman lengwistik pou devlopman pèp ayisyen an (2012).