Inéma Jeudi

marlene lopez

Born in Jacmel, Haiti, Inéma Jeudi studied Law. He’s currently a cultural reporter and critique for Télévision nationale d’Haïti (TNH). He studied under the renown poet and novelist, Lyonel Trouillot, at the Atelier Jeudi Soir, and his poetry has been published in various literary magazines across the world. He’s contributed to the bilingual Anthologie bilingue de la poésie créole haïtienne de 1986 à nos jours (Actes Sud, 2015). He’s the author of three books of poetry under the pen name Jeudinéma. His work has been adapted for the theater (Dram’Art) or turned into songs (performed by artists Herby Francois, Wooly Saint Louis Jean, and BIC).

Inéma Jeudi, ki te fèt nan vil Jakmèl, Ayiti, te etidye Dwa. Kounye a li se yon jounalis ak kritik kiltirèl pou Televizyon Nasyonal Dayiti (TNH). Li te etidye nan klas powèt ak otè woman renome Lyonel Trouillot, nan Atelier Jeudi Soir, epi li pibliye powèm li nan diferan magazin literè toupatou nan lemond. Li kontribye nan Anthologie bilingue de la poésie créole haïtienne de 1986 à nos jours (Actes Sud, 2015). Li se otè twa liv pwezi sou non plim Jeudinéma. Yo adapte èv li an pou teyat (Dram’Art) oswa yo fè li tounen chante (avèk vwa atis Herby Francois, Wooly Saint Louis Jean, ak BIC).