Indran Amirthanayagam

marlene lopez

(Amirthanayagam, Indran) Indran Amirthanayagam is a Sri Lankan-American poet-diplomat, essayist and translator in English, Spanish, and French. His Spanish collections include El Infierno de los Pajaros, El Hombre que Recoge Nidos, and “Sol Camuflado”.  His poems have been published in English in Grand Street, The Kenyon Review, The Massachusetts Review, Exquisite Corpse, Hanging Loose, BOMB and elsewhere in the U.S.. His book of poetry in Englesh, Uncivil War, was a passionate, committed, and deeply humane collection that bore witness with unflinching honesty to the horrific violence of the Sri Lankan civil war. Pwezi a kat men: Pòtoprens nan nwa e blanc (édition delince), published in Creole, is an exquisite corpse collection of poetic conversation between Amirthanayagam and Alex LaGuerre. These poems were composed over the course of one year and offer reflections on everyday life in Port au Prince, Haiti.

Indran Amirthanayagam se yon powèt-diplomat ameriken dorijin srilankè, ki ekri esè literè epi tradui nan lang angle, panyòl, ak franse. Nan koleksyon panyòl li an nou jwenn El Infierno de los Pajaros, El Hombre que Recoge Nidos, ak “Sol Camuflado”.  Pwezi li yo pibliye nan lang angle nan Grand Street, The Kenyon Review, The Massachusetts Review, Exquisite Corpse, Hanging Loose, BOMB ak nan lòt magazin nan peyi Etazini. Liv pwezi li a, Uncivil War, te yon koleksyon plen pasyon, angajman, ak konpreyansyon pou lèzòm ki pote yon temwayaj onèt a vyolans terib gè sivil srilankè a. Pwezi a kat men: Pòtoprens nan nwa e blanc (Édition Delince), ki pibliye an kreyòl, se yon koleksyon konvèsasyon powetik mayifik ant Amirthanayagam ak Alex LaGuerre. Li te konpoze pwezi sa yo sou yon peryòd ennan epi y ofri refleksyon sou lavi toulejou nan Pòtoprens, Ayiti.