Hervé “Fanini” Lemoine

Sara McCranie

Hervé “Fanini” Lemoine was born in Haiti in 1953. He’s the author of numerous Haitian best-sellers, including Face à Face autour de l’Identité Haïtienne (2009), a reference book on Haitian history and culture, Dialogues & Conversations de Facebook (2010), and Getting Social (2012) . Hervé’s books aim to clarify the theoretical confusion imposed on Haitian memory. Thanks to his research on Haitian history and culture, Hervé has had the opportunity to give several interviews and to participate in numerous symposiums; he’s an in-demand speaker who has given keynote addresses at Yale University, Barry University, Broward College, and the Museum of Contemporary Art (MOCA), amongst others.

 Hervé “Fanini” Lemoine fèt nan peyi Dayiti an 1953. Li se otè liv ayisyen ki gen anpil siksè, pami yo Face à Face autour de l’Identité Haïtienne (2009), Dialogues & Conversations de Facebook (2010), ak Getting Social (2012). Nan liv li yo, Hervé ankouraje lektè yo apwofondi konesans yo, epi verifye tout sa yo panse yo konnen deja. Epitou Hervé chèche klarifye konfizyon teyorik ki genyen nan memwa pèp ayisyen an. Poutèt tout rechèch li fè, yo envite Hervé patisipe an plizyè fwa nan entèvyou ak konferans sou listwa ak kilti Ayisyen. Hervé se yon konferansye ki okipe anpil; li te envite prensipal nan Yale University, Barry University, Broward College, Museum of Contemprorary Art (MOCA), pami lòt kote.