Frantz “Kiki” Wainwright

Cindy Seip

Frantz “Kiki” Wainwright is a poet, playwright, singer, dancer, and comedian who moved to Miami in 1982. After attending Florida International University, he worked for 20 years as a social worker and was a Juvenile Probation Officer for the State of Florida. Kiki is the founder of Haitian folk and root music band Ayabonmbe. He is presently the Vice President of Sosyete Koukouy, a group dedicated to preserving Haitian culture in the United States. His latest book is titled Vilokan: Teyat Total an 3 Tablo (Édition Delince, 2016).

Frantz “Kiki” Wainwright se yon powèt, yon otè dramatik, yon chantè, yon komedyen, e yon ansyen dansè/koreyograf. Li vin Miami an 1982. Apre li fini etid li nan Florida International University, li fè 20 tan karyè kòm travayè sosyal, e li te yon Ofisye Pwobasyon Jivenil pou Leta Laflorid. Kiki se fondatè Ayabonmbe, yon gwoup mizikal ki jwe mizik lakay ak mizik rasin. Kounyeya, se viz-prezidan Sosyete Koukouy, yon gwoup ki gen pou misyon prezève kilti ayisyèn nan Ozetazini. Dènye liv Kiki a rele Vilokan: Teyat Total an 3 Tablo (Édition Delince).