Emmanuel Eugène

marlene lopez

(Eugène, Emmanuel) Forced into exile by the dictatorship of François “Papa Doc” Duvalier, Emmanuel Eugène (Manno Ejèn) later returned to Haiti in 1986, where he co-founded the weekly Creole newspaper Libète (Freedom) and served on the newspaper’s editorial board. He now resides in Canada.

Apre yon egzil fòse poutèt diktati François “Papa Dòk” Duvalier a, Emmanuel Eugène (Manno Ejèn) te vin retounen pi ta nan peyi Dayiti an 1986, kote li te vin youn nan fondatè jounal kreyòl Libète a ki te sòti chak semèn epi li te fè pati komite redaksyon jounal la. Kounye a li rete Kanada.