Dr. Andre Lapierre Pardo

Cindy Seip

Dr. Andre Lapierre Pardo, a.k.a. Bob Lapierre, is a well-known thespian and author of Haitian descent. As the founder of the Bob Lapierre Theatre Company, Inc., he has written and adapted many Haitian folktales and myths to the theater, including Tezen and Bouki ak Malis.

 

Dtè. Andre Lapierre Pardo, ki gen ti non Bob Lapierre, se yon aktè anpil moun konnen ak yon otè dorijin ayisyen. Kòm fondatè Bob Lapierre Theatre Company, Inc., li ekri ak adapte anpil kont fòlklorik ak lejann ayisyen pou teyat, pami yo Tezen ak Bouki ak Malis.