Christophe Philippe Charles

Cindy Seip

Christophe Philippe Charles (born 1951) is a Haitian poet. Born in Port-au-Prince, Charles received a philosophy degree from the University of Haiti. One of his best-known poems is Désastre (1975). Two of his books have been translated in English: Love and Liberty (Choucoune, 1979) and The Word Cycle and Other Love Songs: Selected poems (Choucoune, 1999)

Christophe Philippe Charles (ki te fèt an 1951) se yon powèt ayisyen. Charles, ki te fèt nan Pòtoprens, te resevwa yon diplòm folozofi nan men Inivèsite Deta Dayiti. Youn nan powèm ki pi selèb li yo se Désastre (1975). Gen de nan liv li yo ki trandui nan angle: Love and Liberty (Choucoune, 1979) ak The Word Cycle and Other Love Songs: Selected poems (Choucoune, 1999)