Carel Pedre

Sara McCranie

Carel Pedre is a Haitian radio and TV personality, journalist,  social media specialist, director, and producer. As the host of Radio One’s “Chokarella” (Creole for “Carel’s Show”), Haiti’s number one morning show, and the TV shows “Kiyès Ki Towo A” and  “Digicel Stars,” Haiti’s number one talent search, Pedre has established himself as a force to be reckoned within Haiti’s entertainment industry.

Carel Pedre se yon pèsonalite radyo ak televizyon, jounalis,  espesyalis medya sosyal, direktè ak pwodiktè. Kòm animatè Chokarella, emisyon nan maten ki nimewo en nan peyi Dayiti, sou Radio One, ak emisyon televizyon “Kiyès Ki Towo A” ak  “Digicel Stars,” rechèch talan nimewo en nan peyi Dayiti, Pedre tabli tèt li kòm yon kokennchenn fòs nan sektè lwazi an nan peyi Dayiti.