Auto Draft

marlene lopez

Jean-Robert Placide se yon lengwis, yon edikatè, e yon konferansye, ki fè etid li Université du Québec, à Montreal (UQAM) epi k ap anseye nan Commission Scolaire de Montréal (CSDM). Li pibliye plizyè atik akademik sou gramè ak leksik lang kreyòl, sou sitwèb Potomitan, nan Haiti en Marche, epitou nan Pawòl Kreyòl: Revi literè Sosyete Koukouy. Li patisipe nan ekriti plizyè liv, tankou paregzanp Yon amenajman lengwistik pou devlopman pèp ayisyen an (2012). Okanada, se yon gwo manm Sosyete Koukouy, premye mouvman literè pou lang kreyòl.