Auto Draft

marlene lopez

Michèle Duvivier Pierre-Louis se te dezyèm Premye Minis fi nan peyi Ayiti, sòti septanm 2008 rive novanm 2009. Depi 1995, Michèle se Direktè Egzekitif yon òganizasyon non-gouvènmantal ki rele Fondasyon Konesans ak Libète (FOKAL). Apre tranblemanntè 2010 la, Michèle te ekri yon atik nan Huffington Post pou prezante vizyon li genyen pou yon plan kominotè an twa etap: sovtaj, retablisman, ak rekonstriksyon.