Auto Draft

marlene lopez

Born in Port-au-Prince, Lochard Noel migrated to the United States in 1982. He holds an undergraduate degree in mass communication and journalism and an M.A. in French from Florida Atlantic University. He’s published a dozen poetry and prose books, including Carnet d’un Damné, Nous Voici les Déracinés, Déchirure suivie de Mélodies pour Lili, Oli Olé, Nwèl nan Peyi Solèy, l’Enfer c’est la mer, Mannoubla, and Natali. Upon completion of his Ph.D. in Comparative Studies, he plans to work in the area of research and teaching, mainly on the subject of French Caribbean literature.

Lochard Noël se moun Pòtoprens ki imigre Ozetazini an 1982. Li resevwa yon diplòm an kominikasyon ak jounalism, e li fè yon metriz an fransè nan Florida Atlantic University. Li pibliye yon douzèn liv pwezi ak resi, tankou paregzanp Carnet d’un Damné, Nous Voici les Déracinés, Déchirure suivie de Mélodies pour Lili, Oli Olé, Nwèl nan Peyi Solèy, l’Enfer c’est la mer, Mannoubla, avèk Natali. Apre li fin fè yon doktora an etid konparatif, li ta renmen travay nan domèn rechèch ak ansèyman. Literati karibeyèn frankofòn enterese l anpil.