Auto Draft

marlene lopez

Schiller Marcelin is a spoken word poet and storyteller from Port-au-Prince. A national labor union leader in his native Haiti, he later became an international spokesperson & representative during a self-imposed exile in the United States. His CD of poems, Ekstra Fatal, is available from Édition Delince (2015).

Schiller Marcelin se yon powèt ak rakontè ki sòti Pòtoprens. An Ayiti, li te yon lidè sendika travayè, epi depi lè li pran egzil Ozetazini li tounen yon pòtpawòl ak yon reprezantan entènasyonal pou peyi a. Liv ak CD powèm li, Ekstra Fatal (Édition Delince), disponib nan pifò libreri.