Auto Draft

marlene lopez

Born in Cap-Haïtien, Gérard Alphonse Férère is a widely published social and cultural nonfiction writer. Educated in Port-au-Prince and in Venezuela, he served as a Marine Officer in the Haitian Navy from 1953 to 1958. Forced into exile by President François “Papa Doc” Duvalier in 1963, Férère relocated in the United States, where he obtained a Master’s degree in French and Spanish from Villanova University, and a Doctorate degree in Linguistics from the University of Pennsylvania. A professor emeritus at Saint Joseph’s University, Férère is very active on the cultural and political scenes of the Haitian diaspora. He’s a member of several Haitian organizations and the founder of the “Coalition for Haitian Concerns.”

Gérard Alphonse Férère, ki se moun Okap, pibliye plizyè liv ak atik sou koze sosyal ak kiltirèl. Apre li te fè etid li Pòtoprens epi nan peyi Venezyela, li te rantre nan Marin Ayisyèn, sòti ane 1953 rive 1958. An 1963, sou menas Prezidan François “Papa Doc” Duvalier, Dr. Férère te oblije pran egzil Ozetazini. Li fè yon metriz an fransè ak panyòl nan Villanova University, epi yon doktora an lengwistik nan University of Pennsylvania. Se yon pwofesè emerit Saint Joseph’s University. Dr. Férère gen anpil aktivite l ap mennen nan domèn kiltirèl ak politik osen dyaspora ayisyèn nan. Li se manm plizyè òganizasyon ayisyèn epi se fondatè « Coalition for Haitian Concerns ». Gérard Férère ak madanm li, Nancy, rete nan Boca Raton, Florida.