Anivince Jean-Baptiste

Sara McCranie

Born in Haiti,  Anivince Jean-Baptiste (also known as Tivince) is the author of five collections of poetry: Ma ville archipel de verres / Mo bosal (Vilssaint, 2010), Descente horizontale (Éditions Choucoune, 2012), Miroir pour habiter l’absence (Éditions Choucoune, 2013), De bò goch (Éditions Choucoune, 2014), and Fou nan souf Woutfrè (Atelye piblikasyon REK, 2015). He’s the literary director of Éditions Choucoune, the founder and coordinator of Festival du Livre & des Arts du Nord-Ouest d’Haïti, the founder and president of the literary and arts organization Tanbou-Literè, the director of REK (Regwoupman Ekriven Kreyòl), and a member of Sosyete Koukouy Ayiti. He’s a well-sought-after lecturer because of his extensive knowledge of Haitian art, literature, culture, and language.


Anivince Jean-Baptiste (ke yo rele Tivenns) se yon otè ayisyen ki pibliye senk rekèy pwezi: Ma ville archipel de verres / Mo bosal, Descente horizontale, Miroir pour habiter l’absence, De bò goch, e Fou nan souf Woutfrè. Se direktè literè Edisyon Choukoun, fondatè ak kowòdinatè « Festival du Livre & des Arts du Nord-Ouest d’Haïti », fondatè ak prezidan Tanbou-Literè, direktè REK (Regwoupman Ekriven Kreyòl), e manm Sosyete Koukouy an Ayiti. Li prezante plizyè konferans sou la, literati, kilti, ak lang peyi a.