• This event has passed.

Readcaribbean Presents Mervyn Morris in Conversation with Kwame Dawes. Moderated by Geoffrey Philp

Sunday, November 19, 2017 @ 4:00 pm

Room 8301 (Building 8, 3rd Floor)

300 NE Second Ave., Miami, Fl 33132 United States

Share on Facebook Tweet about this on Twitter

ReadCaribbean ap prezante Mervyn Morris an konvèsasyon avèk Kwame Dawes. Moderatè: Geoffrey Philp. (In English, with simultaneous interpretation into Haitian Creole/yon prezantasyon an annanglè, avèk entèpretasyon kreyòl an menm tan)

Former Poet Laureate of Jamaica Mervyn Morris presents half a century of poetry with an intense musicality in Peelin Orange: Collected Poems, reinventing how universals can inhere in the local, the incarnation in a Caribbean setting. Kwame Dawes’s City of Bone haunts us with its own musicality, from the drum to reggae to the blues to jazz to gospel. Moderated by poet, novelist, and playwright Geoffrey Philp.

Ansyen Powèt Loreya Jamayik la, Mervyn Morris, ap prezante yon mwatye syèk pwezi avèk anpil son mizik nan Peelin Orange: Collected Poems, ki montre nou jan tousa ki inivèsèl nan lavi a kapab vin rantre nan tousa ki lokal, e jwenn plas yo nan Karayib la. City of Bone, yon liv Kwame Dawes, ap plen kè nou ak tèt nou avèk pwòp mizik pa li, depi nan tanbou, pase pa rege, “blues, ak djaz, rive nan chante levanjil. Se powèt, womansye, ak otè pyès teyat Geoffrey Philp k ap anime rankont sa a.

ReadCaribbean programs created in partnership with Sosyete Koukouy, Ayiti Images, Consulat Général de France à Miami, Bocas Literary Festival and ReadJamaica, with the support of the Green Family Foundation. / ReadCaribbean se yon pwogram ki fèt grasa yon tèt ansanm avèk Sosyete Koukouy, Ayiti Images, Konsila Jeneral Peyi Lafrans nan Miami, Festival Literè Bocas, e ReadJamaica. Pwogram nan jwenn bourad nan men Green Family Foundation.

Sponsored by:
WLRN-logo

WLRN-logo

Details

Date:
Sunday, November 19, 2017
Time:
4:00 pm
Event Category:

Authors

Kwame Dawes
Mervyn Morris

Other

Language
Creole
Occurrence
Annual

Venue

Room 8301 (Building 8, 3rd Floor)
300 NE Second Ave., Miami, Fl 33132 United States
+ Google Map