Auto Draft

marlene lopez

Gary Victor is a Haitian writer, playwright, and scriptwriter, who’s had a brilliant career as a radio, television, and newspaper journalist, contributing to publications such as Le Monde, Le Nouvelliste, and Le Matin. From 1996 to 2000, he served as the General Secretary of the Senate of Haiti. In 2015, he became the editor-in-chief of Le National. A prolific novelist and short story writer, he’s received prestigious literary awards, including the “Prix du Livre Insulaire” (Ushant, 2003), the “Prix du Livre RFO” (2004), the “Prix littéraire des Caraïbes”, the “Prix Casa de las Américas”, and the “Prix Carbet des Lycéens”. L’escalier de mes désillusions is his latest novel.

Gary Victor se yon ekriven ayisyen ki ekri woman, nouvèl, atik pou jounal, ak pyès teyat. Li fè yon bèl karyè jounalis nan radyo, televizyon, ak jounal, epi li ekri pou Le Monde, Le Nouvelliste, avèk Le Matin. Sòti 1996 rive 2000, li te Sekretè Jeneral Sena an Ayiti. An 2015, li vin editè anchèf Le National. Li ekri yon latriye woman ak nouvèl, e li resevwa plizyè gwo pri pou yo, kòm paregzanp “Prix du Livre Insulaire”, “Prix du Livre RFO”, “Prix Littéraire des Caraïbes”, “Prix Casa de las Américas” (2012), e “Prix Carbet des Lycéens”. Le sang et la mer II: Hérodiane, se dènye woman andat otè a ekri.